Společnost Engel s.r.o. nabízí hlasovací zařízení od předních světových značek. Průběh hlasování je možné promítat na projektor v průběhu či po konci hlasování.

Hlasovací zařízení

Základní vlastnosti hlasovacího zařízení

 • elektronické hlasování a řízení diskuse
 • zobrazování textu usnesení, včetně možnosti okamžité editace
 • zobrazování jména zastupitele, výsledků hlasování, provedených voleb a dalších informací na výstupní nebo projekční ploše a displejích hlasovacích modulů
 • rychlé vyhledání výsledků hlasování včetně jmenovitého výpisu a rovněž dalších potřebných informací
 • při diskusi systém eviduje přihlášky do diskuse, měří čas vystoupení každého řečníka a umožňuje kontrolovat počet a délku příspěvků, možnost technických poznámek atd.
 • možnost zobrazování obrazových materiálů (mapy, plánky, fotografie)
 • pořízení zvukového záznamu průběhu jednání vč. indexace jednotlivých bodů jednání nebo konkrétních řečníků
 • rychlé vyhledání a okamžité přehrání zvukového záznamu projevu daného řečníka v konkrétní diskusi k příslušnému bodu
 • prezentace výsledků a informací ze systému pomocí videoprojekce umožní účastníkům i veřejnosti lepší orientaci v probíhajícím zasedání
 • ukládání a archivování informací a dat dokumentujících průběh jednání
 • výstupní exporty včetně zvukového záznamu a statistik hlasování
 • tvorba chronologického zápisu ze zasedání
Hlasovací zařízení - schéma

Informace o průběhu zasedání, výsledky a další potřebné údaje jsou během jednání zobrazovány videodatovým projektorem na plátno a rovněž pomocí monitorů tak, aby všichni zúčastnění měli přehled o jednání a jeho výsledcích.

Díky archivovaným záznamům Vám používání systému zabezpečí lepší přehled a informovanost o průběhu zasedání a o výsledcích provedených hlasování. Elektronická forma dat včetně zvukového záznamu Vám poskytuje možnost snadné prezentace získaných dat a údajů na internetu nebo v informačních kioscích.

Ihned po dokončení hlasování systém umožní jednoduše zobrazit a vytisknout jmenný seznam účastníků s jejich volbami v daném hlasování. Tento výpis je možné vytisknout rovněž dodatečně z archivovaných dat.

Pro lepší orientaci při jednáních lze promítat projektorem na plátno aktuální návrh usnesení, a to jak během diskuse, tak před samotným hlasováním.